Kontakt

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach

Ťahanovské riadky 23, 040 01 Košice
Tel: +421-55-7980001(recepcia)
7980003(liečebná rehabilitácia)
E-mail: office@detskyklub.sk
Web: http://www.detskyklub.sk

IČO: 31986901
DIČ: 2020767529
Bankové spojenie (IBAN): SK78 0900 0000 0001 0925 4258


Zväcšit mapu

Certifikáty
Posledná zmena: 30-Nov-2016 21:17:01