Filozofia


„Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní si v dôstojnosti aj v právach.“


(Všeobecná deklarácia ľudských práv)


Certifikáty
Posledná zmena: 16-Mar-2016 00:23:35