Filozofia


„Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní si v dôstojnosti aj v právach.“


(Všeobecná deklarácia ľudských práv)


Certifikáty
Posledná zmena: 15-Mar-2016 23:23:35