História

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach vznikol ako občianske združenie v roku 1993 z iniciatívy rodičov detí s telesným postihnutím.

Programové zameranie OZ vychádzalo z osobných skúseností rodičov a skúseností z úspešne fungujúcich systémov zo zahraničia.

Občianske združenie vybudovalo s podporou domácich (štátnych i neštátnych) a zahraničných zdrojov polyfunkčné integračné rehabilitačné centrum Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže, ktoré bolo uvedené do prevádzky 22. augusta 1996. Od roku 1996 Detský klub ZPDaM vykonáva činnosť, ktorá je zameraná na poskytovanie služieb deťom, mládeži a dospelým so zdravotným postihnutím, deťom, mládeži a dospelým, ohrozeným zdravotným postihnutím a ich rodinám v regióne Košíc.

Služby, realizované v rámci programového zamerania Detského klubu ZPDaM rešpektujú ľudské práva osôb so zdravotným postihnutím a uplatňujú Štandardné pravidlá na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím (OSN).


Certifikáty
Posledná zmena: 22-Nov-2011 23:39:52