Projekty

Časopis - naše dielo.
Projekt je realizovaný vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska. 15. ročník. (2014-2015)


Vydávame časopis.
Projekt je realizovaný vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska. 14. ročník. (2013-2014)


Stávame sa samostatnými.
Projekt je realizovaný vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska. 12. ročník. (2011 – 2012)


Uchopíme si svoj život do vlastných rúk pevne a s radosťou.
Nadácia pre deti Slovenska, grantový program Hodina deťom, 11. ročník. (2010 – 2011)


Kvalitné ambulantné služby pre deti a mládež s telesným postihnutím a ich rodiny v Košiciach
Socia – nadácia na podporu sociálnych zmien, Blokový grant v sociálnej oblasti – Fond pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet SR (2009 – 2010)


Výzva na predkladanie ponúk - viac TU
Skvalitnenie a rozšírenie sociálnych služieb v sociálnom zariadení


Certifikáty
Posledná zmena: 27-Aug-2014 13:11:14