Spolupráca

Štátne a verejné organizácie

 • Mesto Košice
 • Košický samosprávny kraj
 • Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Základná škola Park Angelinum, Košice
 • Základná škola na Kežmarskej ulici, Košice
 • Detská Fakultná nemocnica, Košice
 • Fakultná nemocnica L. Pasteura, Košice
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o.
 • Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra psychológie, Trnava
 • Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Prešov
 • Kňažský seminár Sv. K. Boromejského a Teologický inštitút, Košice

 • Certifikáty
  Posledná zmena: 22-Nov-2011 23:39:53