Sponzorstvo, 2%

Ako nám môžete pomôcť


Svoju podporu programom a aktivitám Detského klubu ZPDaM v Košiciach môžete prejaviť:

  • Venovaním finančného daru na bankový účet číslo: 0109254258/0900, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., Hlavná 103, Košice
  • Poukázaním dvoch percent z odvedenej dane.
  • ĎAKUJEME!


    Certifikáty
    Posledná zmena: 1-Dec-2016 00:31:15