Sponzorstvo, 2%

Ako nám môžete pomôcť


Svoju podporu programom a aktivitám Detského klubu ZPDaM v Košiciach môžete prejaviť:

  • Venovaním finančného daru na bankový účet číslo: 0109254258/0900, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., Hlavná 103, Košice
  • Poukázaním dvoch percent z odvedenej dane. Detailný postup je v tomto dokumente (pdf).
  • ĎAKUJEME!


    Certifikáty
    Posledná zmena: 28-Feb-2019 16:09:04