Poďakovanie


Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach ďakuje fyzickým osobám a organizáciám za sponzorskú pomoc a fyzickým osobám a organizáciám, ktorí poukázali Detskému klubu ZPDaM dve percentá z dane:

 • Ares, s.r.o., Bratislava
 • Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, Bratislava
 • Cirkev Ježiša krista svätých neskorších dní, USA
 • DANNAX SPORT s.r.o.
 • ENERGO CONTROL, s.r.o., Košice
 • Hartmann Ricco, a.s., Bratislava
 • Ing. Viktor Anné, Košice
 • Ing. Milan Ondáš, Košice
 • Kiwanis klub, Košice
 • MertalTrade, a.s., Košice
 • Mesto Košice
 • Mestská časť Košice Sever
 • Nadácia U.S. Stee, Košice
 • OZ Deti Dunaja, Košice
 • Pracovníci Slovenskej sporiteľne, Hlavná Košice
 • Procesná automatizácia, a.s., Košice
 • Regula, a.s., Košice
 • Slovak, a.s.Košice p. Petr Horák
 • Taylor-Wharton Harsco s.r.o., Košice
 • Východoslovenská energetika, a.s., Košice
 • Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice

 • Systém poukázania dvoch percent z dane neumožňuje prijímateľovi dvoch percent získať informácie o tom, kto podiel z dane venoval vybranej organizácii. Z uvedeného dôvodu sa ospravedlňujeme všetkým, ktorí nie sú uvedení v zozname.

  Certifikáty
  Posledná zmena: 6-Mar-2012 13:24:09