Použitie 2%


Rok prijatia Príjem z 2% Účel použitia
2008 343 656 SKK Zakúpenie stoličiek pre klientov (21 242 SKK)
Stolárska výroba nábytku na sociálnu rehalitáciu (30 992 SKK)
Zakúpenie videotechniky (25 878 SKK)
Zakúpenie špeciálneho stolového furbalu pre vozíčkarov (22 715 SKK)
Zakúpenie kuchynskej linky pre deti (48 202 SKK)
Údržba priestorov (9 155 SKK)
Zakúpenie rehabilitačnej pomôcky Rotoped (5 422 SKK)
Zakúpenie liečebno-rehabilitačného prístroja EN Mill Track na nácvik chôdze osôb s ŤZP (180 050 SKK – doplatok)
2007 196 150 SKK Zakúpenie liečebno-rehabilitačného prístroja EN Mill Track na nácvik chôdze osôb s ŤZP(196 150 SKK – čiastková úhrada)
2006 289 254 SKK Zakúpenie liečebno-rehabilitačného prístroja MOTOmed gracile pre deti s telesným postihnutím. (236 372 SKK)
Poskytovanie sociálnych služieb deťom s ŤZP. (52 882 SKK)
2005 808 343 SKK Zakúpenie liečebno-rehabilitačných prístrojov:
- elektroterapia Enraf Nonius (158 246 SKK)
- svetelná terapia Bioptron 2 (89 677 SKK)
Zakúpenie prístroja na automatickú reguláciu chemickej úpravy vody v rehabilitačnom bazéne. ( 124 457 SKK)
Zakúpenie špeciálnych sociálno-terapeutických pomôcok. (135 470 SKK)
Zakúpenie digitálnej telefónnej ústredne a inštalácia internetovej siete. (122 406 SKK)
Zakúpenie rehabilitačného prístroja MOTOmed viva pre mládež a dospelých s ŤZP. (178 077 SKK)
2004 486 442 SKK Zakúpenie rehabilitačného prístroja MOTOmed viva pre vozíčkarov. (233 567 SKK)
Zakúpenie tepelnej terapie. (8 231 SKK)
Zakúpenie zrkadla do telocvične. (5 262 SKK)
Zakúpenie bradlového chodníka na nácvik chôdze. (55 541 SKK)
Oprava zábradlia v rehabilitačnom bazéne. (2 600 SKK)
Výroba špeciálneho nábytku pre deti s ŤZP. (12 852 SKK)
Zakúpenie Montessori pomôcok na sociálnu rehabilitáciu.(40 091 SKK)
Výroba pomôcok na sociálnu rehabilitáciu. (13 685 SKK)
Zakúpenie výpočtovej techniky do PC učebne. (52 950 SKK)
Tlač informačného bulletinu. (16 800 SKK)
Zakúpenie dataprojektora do PC učebne. (44 863 SKK)
2003 132 746 SKK
(1%)
Zakúpenie pomôcok pre rozvoj jemnej motoriky detí a mládeže s ŤZP. (40 143 SKK)
Zakúpenie špeciálneho nábytku pre deti a mládež s ŤZP. (12 852 SKK)
Úprava priestorov pre realizáciu aktivít sociálnej rehabilitácie. (51 604 SKK)
Oprava laseroterapeutického prístroja pre liečebnú rehabilitáciu detí a mládeže s ŤZP. (7 524 SKK)
Zakúpenie televízora pre vzdelávacie aktivity. (20 623 SKK)
2002 73 172 SKK
(1%)
Poskytovanie liečebnej a sociálnej rehabilitácie deťom a mládeži s ŤZP.

Certifikáty
Posledná zmena: 22-Nov-2011 23:39:53