Aktuality

Oznamujeme klientom dátumy prerušenie prevádzky z dôvodu vianočnych sviatkov. Celozávodná dovolenka 21.12., 22.12., 23.12., 28.12., 29.12., 30.12., 31.12.2009 Začiatok prevádzky 4.1.2010.
Prajeme príjemné prežitie sviatkov!

Bazén v prevádzke od 1.4.2009!
Oznamujeme klientom, že od 1.apríla 2009 sa začne prevádzka rehabilitačného bazéna. Bližšie informácie sú poskytované pracovníkmi oddelenia liečebnej rehabilitácie.

Nové zariadenie na nácvik chôdze!
Dávame do pozornosti klientom nové zariadenie na nácvik chôdze Mill Track (výrobca Enraf Nonius),využívaním ktorého si môžu už od 1.novembra 2008 zefektívniť svoj rehabilitačný program po konzultácii s lekárom.

Prerušenie prevádzky rehabilitačného bazén!
Oznamujeme klientom, že rehabilitačný bazén bude v zimných mesiacoch od 1.12.2008 do 31.3.2009 vypustený z dôvodu vysokých nákladov na prevádzku.

Nový ďalší MOTOmed!
Ponúkame klientom rozšírenie možností pohybovej terapie na MOTOmede od 1.januára 2007, nakoľko sa nám podarilo zaradiť do liečebnej rehabilitácie ďalší nový MOTOmed. V súčasnosti sú klientom k dispozícii 2 prístroje MOTOmed viva pre dospelých a 1 prístroj MOTOmed gracile pre deti.

Certifikáty
Posledná zmena: 22-Nov-2011 23:39:53