Klienti

  • Deti, mládež a dospelí so zdravotným postihnutím, najmä diagnózy: DMO, skolióza, Downov syndróm, svalová dystrofia, autizmus a iné.
  • Deti, mládež a dospelí ohrození zdravotným postihnutým, najmä diagnózy: chybné držanie tela, zlomeniny, morbus pertes a iné.
  • Dospelí so zdravotným postihnutím, najmä diagnózy: náhla cievna mozgová príhoda, vertebroalgický syndróm, skleróza multiplex, pooperačné a poúrazové stavy a iné.
  • Rodinní príslušníci osôb so zdravotným postihnutím, osoby ktoré sa starajú o ľudí so zdravotným postihnutím, najmä diagnózy: bolesti chrbtice a končatín, únava, slabosť, vyčerpanie a iné.

  • Certifikáty
    Posledná zmena: 22-Nov-2011 23:39:54